BSREAL KOUPELNY

      

Z fotogalerie
Novinky / Aktuality
Oznmen
(3.8.2018)

Váení zákazníci dovolujeme si oznámit, e od 10.8.2018 do 17.8.2018 bude naše prodejna z dvodu dovolené UZAVENA. Budeme se na...

Vce

SOLODOOR dvee a zrubn - obl hrany dve
(1.3.2016)

Jako certifikovaný prodejce dveí Solodoor Vám pedstavujeme oblou hranu dveí, která je ji bez píplatku dle pání...

Vce

Zvten prodejny
(12.1.2016)

Do nového roku 2016 jsme pro Vás pipravili vtší výstavní plochu s velkým výbrem obklad a dlaeb, koupelnového vybavení,...

Vce

Akce Aqualine do 30.6.2015
(4.5.2015)

Od pondlí 4.kvtna se tak rozbhne další jarní akce, tentokrát pouze s produkty znaky Aqualine - zajímavé...

Vce

Otevrac doba "Vnon svtky"
(12.12.2014)

V dob vnonch svtku bude nae prodejna od 22.12.2014 do 2.1.2015 uzavena. Rdi Vs pivtme v novm roce 2015 a zrove pejeme mnoho osobnch a pracovnch spch.

| Dal | Posledn |

ttky
Koupelny Realizace koupelen Obklady Dlaby Prodej Fasdy Podlahy Stavebn innost Sanita Rekonstrukce koupelen SDK Koupelny pestavby

BSREAL KOUPELNY

Rekonstrukce koupelen a byt

Prbh kompletnho zajitn rekonstrukce na kl: bytu, bytovho jdra nebo koupelny v rodinnm domku

N postup

 • zamen stvajcho stavu naimi pracovnky u Vs, zjitn monost pestavby
 • sestaven cenov nabdky, ppadn grafickho nvrhu, upesnn Vaich poadavk, vbr zaizovacch pedmt
  (obklady, sanita, dvee, podlahov krytiny, kuchyn, malba atd..)
  na na vzorkov prodejn nebo u Vs doma
  • ........ve doposud zdarma .......

   • domluven termnu realizace - prbh standardnho jdra je stanoven do 10-ti pracovnch dn, jinak dle nronosti celkov rekonstrukce. Zajitn ppadn projektov dokumentace a statickch posudk vetn jednn na stavebnm ad. Uzaven smlouvy o dlo
   • zajitn zruky na proveden prce, platebn podmnky a termny realizace.
   • proveden rekonstrukce ... a pedn dla k uvn..

Aktuln
Doporuujeme
Rychl menu
Rychl kontakt
 • Povinn daje
  (povinn firemn daje)
 • IO: 75916444